top of page
Kaholae_edited_edited.jpg

Stories of Hawaiʻi

scroll

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

"Ua hala nā kūpuna, a he ʻike kōliʻuliʻu wale nō ko kēia lā, 

i nā mea i ke au i hope lilo, i ō kikilo."

The ancestors have passed on; todayʻs people see but dimly times long gone and far behind.

Ma ka hana laulima pū ʻana aku me Kumu Kamalani Johnson, eia ke hoʻolaha ʻia nei ʻo “Pana Hawaiʻi,” he huakaʻi a puni ʻo Hawaiʻi Mokupuni ma o ka moʻolelo o Kamiki. ʻOiai he mea koʻikoʻi ka ʻike i ka ʻāina nona mai ke kanaka a me ke kamaʻāina i ka manaʻo o nā inoa ʻāina, koho ʻia he mau māhele moʻolelo o Kamiki mai nā moku nui ʻelima o Hawaiʻi. Ma Hilo e hoʻomaka ai kēia huakaʻi.

Moku

Big Island Map Ahupuaʻa copy no back.png

Puna

Kalama1838_-_Kaʻu.jpg

Coming soon!

Kaʻū

Kona

Coming soon!

Kohala

Hāmākua

Hilo, Hawaiʻi

Hilo1.jpg
Hala_2.jpg

Puna, Hawaiʻi

bottom of page