top of page

Pana Hawaiʻi Resources

Hilo Hua ʻŌlelo
Hilo Hanakai - Nā Huaʻōlelo
Annotation 2020-09-04 191723.jpg
Annotation 2020-09-04 191214.jpg

Huaʻōlelo Ka Moʻolelo o Hanakahi.pdf

Ka Moʻolelo o Hanakahi.pdf

The Story of Hilo Hanakahi.pdf

Hilo Download
Hilo Hanakai - Download Documents
Kona: Nā Hau o Māʻihi 
Download Documents
Kona Download

Papa Wehewehe Huaʻōlelo - Ka Moʻolelo o Nā Hau o Māʻihi.docx

No Nā Hau o Māʻihi - Kamiki.docx

The Story of Nā Hau o Māʻihi.docx

Hamakua
Hāmākua: The Story of Koholālele 
Download Documents

Papa Wehewehe Huaʻōlelo - No Koholālele

No Koholālele - Kamiki

Koholālele - Kamiki_ENG

Puna: Kumakahi Folks 
Download Documents
Puna
Lehua_4.jpg

Papa Wehewehe Huaʻōlelo - Ka Moʻolelo o Kumukahi Mā

Kumukahi Mā - Kamiki_HI

Kumukahi Folks - Kamiki_ENG

Kaʻu
Kāʻu: Kaumaea Folks 
Download Documents
Anchor 2
Anchor 3

Papa Wehewehe Huaʻōlelo - Kaumaea Mā

Kaumaea Mā_HI

Kaumaea Folks_ENG

bottom of page