top of page
Logo of Ulana. A U-shape with lauhala weaving on each side.

Weaving Hawai'i's past, present and future 

Ulana Museum

Welina Mai Kākou!

E lawe i ke aʻo a mālama, a e ʻoi mau ka naʻauao.

He who takes his teachings and applies them increases his knowledge.

ʻŌlelo Ala Nuʻukia

ʻO ka hoʻopaʻa, mālama, a hāpai ma ka hōʻikeʻike aku i nā hana hakuhia o ko Hawaiʻi poʻe a me ka Pākīpika me ka hoʻopaipai pū i ka hoʻonaʻauao ma nā akeakamai a me ka ulu ʻana o nā pāheona. Ulana: e ulana ana i ka wā i hala, ka wā e kū nei, a me ka wā e hiki mai ana.

Koru hand-drawn in black and white

No
Ulana

Photograph of Hilo Bay taken from the plane. Photo is in color, taken 2019.

He hale hōʻikeʻike ʻo Ulana e kūlia ana i ka mālama a me ka hōʻikeʻike aku i nā mea ma ka hōʻikeʻike a me nā hanana e noa ai ka ʻike i ko Hawaiʻi Mokupuni poʻe kamaʻāina a malihini kipa, e hiki ai ke pili pono aku me ka ʻike akeakamai a pāheona pū kekahi.

Hoʻikeʻike

He pūlama keu hoʻi i ka mea e hopohopo ʻia ana i ka nalo loa

E hōʻikeʻike ʻia ma kēia hōʻikeʻike ʻehā meakanu pūlama ʻia, he ʻōhiʻa lehua, hala, kauila, a me ka ipu. Pā nō ua mau meakanu nei i nā lāhulu haole e hōlapu ana, e pā nei nā hana kuʻuna, ka ʻāina, a me nā kaiaola like ʻole.

He wahi i pana ʻia kona moʻolelo o Hawaiʻi.

Hōʻikeʻike ʻia nā moʻolelo ʻāina o Hawaiʻi Mokupuni ma o ka moʻolelo o Kamiki. E hoʻomaka ua huakaʻi nei ma Hilo.

Close up of historic map of Hawai'i Island
Kona

Kona

Hāmākua

Hāmākua

Hilo

Hilo

Puna

Puna

Kaʻū

Kaʻū

Nā Kumuwaiwai

Close up picture of handmade kapa cloth on display. Kapa has geometric designs in brown, black and cream colors.
detailed photo of a hand made kapa cloth

Papa ʻŌlelo Hawaiʻi

Kato Kakala is an Ivi project which draws on the wisdom and beauty of collective arts practices indigenous to the Pacific to create spaces focused on learning how to build environments of unity based on diversity and contribute to discourses related to strengthening social cohesion.

We held two wonderful collective art workshops on the east side and Waimea in August with Ruha Fifita! 

Sign up for our newsletter to stay informed of upcoming events and workshops. 

Puke Kala

Image of a coloring page that has been colored in by a student. Image depicts a waterfall, clouds, surrounded by 'ohi'a lehua blossoms and a stream on the bottom.

Free download: four coloring pages by Solomon Enos correlating to ʻōlelo noʻeau about ʻōhiʻa.

coloring page depicts 'ohi'a lehua blossoms and native birds.
drawing pages in black and white depicting the face of a woman and 'ohi'a lehua flowers
bottom of page