top of page

Lūlū Kālā

He hui ʻo Ulana i kākoʻo piha ʻia e ke kaiāulu a me nā kānaka kākoʻo pū i ka nuʻukia o ʻUlana. Helu ʻia ke kōkua ma ke ʻano he ʻauhau i mea e hiki ai ke hōʻikeʻike aku me ka mālama pū i nā papa hoʻonuiʻike i ke kaiāulu.

Checks may be mailed to:

Ulana, Inc.

P.O.Box 5775

Hilo, HI 96720

bottom of page